Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2015

14:57
3250 2539 500
Reposted fromoblivions oblivions viadusz dusz
14:55
14:55
14:54
Mniej obiecuj, ale zawsze dotrzymuj słowa.
— Znalezione
Reposted fromsummerkiss summerkiss viazosienieczka zosienieczka
14:53
9162 46c9
Reposted fromtaSowa taSowa viaanula69 anula69
14:53
- A jak nie wyjdzie?

- To przecież nie koniec świata. Nie grasz w kasynie. Zawsze masz drugą szansę. Trzeba dać sobie prawo do bycia nieidealnym – wtedy o wiele łatwiej podejmować wyzwania

— Kamila Rowińska
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viaanula69 anula69

June 27 2015

09:12
2201 ed10
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadusz dusz
09:11
wiecznie jesteś zmęczona tylko byś spała i leżała w łóżku, wstajesz i już jesteś zmęczona..
Reposted fromchceuciec chceuciec viasoulforme soulforme
09:11

June 26 2015

14:48
7624 9005 500
Reposted fromjustadream justadream viaanula69 anula69
14:47
8917 cb74
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadusz dusz
14:47
2135 fd86
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viablablablabla blablablabla
14:46
Nigdy nie ignoruj osoby która Cię kocha i martwi się o Ciebie, bo pewnego dnia zdasz sobie sprawę, że straciłeś księżyc podczas łapania gwiazd.. 
— !
Reposted fromidepopiwo idepopiwo viablablablabla blablablabla
14:46
14:45
14:45
14:45
8886 2b22
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadusz dusz
14:45
9898 1b19 500
Reposted fromchangecolour changecolour viadusz dusz
14:43
9441 cf7f
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viasoulforme soulforme
14:42
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl